Eendracht voor vastgoedeigenaren

Leegstaand vastgoed kost geld. Het is niet duurzaam en het is uiteindelijk zowel financieel als maatschappelijk ‘not done’ het vastgoed onbenut te laten in een structureel oververhitte woningmarkt. Daarbij komt, dat bij leegstand je te maken kunt krijgen met allerlei uitwassen, zoals kraak en de bijbehorende enorme verwoesting van het pand maar ook de verloedering van het object, de straat of de buurt en ernstige technische schade en verval van het object. Om deze risico’s uit te sluiten, is leegstandbeheer een uitstekende oplossing. Wanneer is het rendabel om leegstandbeheer oplossingen in te zetten? De vuistregel is dat je bij acute dreiging het best direct antikraak kunt inzetten. Vanaf zo’n 3 maanden leegstand tot zo’n 18 à 24 maanden is de meest rendabele vorm de inzet van leegstandbeheer.  Als vanaf zo’n 24-30 maanden de leegstand nog steeds aanhoudt, dan maak je in samenwerking met Eendracht Vastgoedbeheer – en haar netwerk van specialisten – een analyse waaruit moet blijken of sloop, transformatie of herontwikkeling beter aan jouw organisatiecultuur en – doelen zal bijdragen dan het leegstandbeheer.

Ontwikkelingen