Ontwikkelingen in zorgvastgoed

De toekomst van het zorgvastgoed ligt in het principe van samenheid.

Met name door de scheiding Wonen en Zorg komt er vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz – voorheen AWBZ) geen vergoeding meer voor wonen aan zorginstellingen.

De praktische gevolgen hiervan zijn groot voor de zorginstelling omdat er een ongewenste leegloop ontstaat. Naast de financiële zorg is dat een extra zorg voor de instellingen maar zeker ook voor de achterblijvende cliënten die er moeten blijven wonen. Er zullen programma’s ingezet moeten worden om de leefbaarheid op peil te houden en dat terwijl er geen financiële middelen voor zijn.

Dit nu, is een specialisme van Eendracht Vastgoedbeheer. Met het principe van samenheid ontstaat er een vorm van kostenneutraal hergebruik waarbij er op een verantwoordelijke wijze mensen die op zoek zijn naar woonruimte de mogelijkheid wordt geboden om alvast tijdelijk te wonen in een leegkomende zorginstelling.

Door het plaatsen van zorgvuldig geselecteerde tijdelijke bewoners, blijft de woonomgeving van de cliënten veilig en leefbaar. Het vermindert de eenzaamheid en het isolement door de interactie met de tijdelijke bewoners.

Deze nieuwe tijdelijke bewoners zijn oprecht geïnteresseerd in het op vrijwillige basis behulpzaam zijn aan de ouderen. Denk aan een oogje in het zeil te houden, het personeel helpen, wandelen, gezelschap houden of af en toe een spelletje te doen.

Op deze manier blijft het complex veilig en leefbaar en wordt het financiële verlies door de uitstroom van cliënten verminderd. 

Gaan we samen hiermee aan de slag?