Ontwikkelingen in leegstandsbeheer

Bij de leegstandbeheerder staan gewoonlijk de economische uitgangspunten van de organisatie voorop. Het effect op de omgeving is vaak van ondergeschikt belang. 

Wij doen het anders, want wij vinden de bijdrage van een leegstandbeheer project aan de levendigheid en leefbaarheid van de buurt juist het allerbelangrijkst. 

Om hechte gemeenschappen te vormen, creëren wij plekken die samenhang versterken en ondernemen acties om het gebouw een sterke identiteit te geven die ruimte biedt aan diversiteit en saamhorigheid. Eendracht maakt immers sterker! 

Wij werken eraan een plek te maken die de gebruikers, de eigenaren en de omwonenden een trots buurtgevoel geven. Hierdoor realiseren wij een veel hogere, op duurzaamheid gebaseerde, economische waarde voor het gebouw.

Leefbaarheid

Dit wordt bepaald door de veiligheid, het comfort en het plezier dat bewoners ervaren in de openbare ruimte. Ter versterking van de levendigheid van die openbare ruimte streven wij ernaar het gebouw te voorzien met open en aantrekkelijke plinten. Wij geloven in gemengde buurten, want daar ontstaat levendigheid. In onze projecten brengen we een mix aan doelgroepen en functies samen en realiseren we ruimtes om in te werken, wonen en recreëren.

Gaan we samen hiermee aan de slag?