Ontwikkelingen van de bestaande woningvoorraad

Nederland staat aan de vooravond van een grootscheepse energietransitie, renovatie- en transformatieopgave.

Alleen al op het gebied van wonen zullen 7 miljoen woningen de komende decennia moeten worden verduurzaamd.

Veel steden worstelen met hun binnenstedelijke opgaven zoals revitalisering van voormalige haven- en bedrijventerreinen.

Eendracht Vastgoedbeheer volgt deze ontwikkeling nauwlettend en heeft een eigen netwerk van vakspecialisten om op projectniveau de transitie-uitdagingen op te pakken en te implementeren.

Graag zijn wij jouw transitiepartner voor jouw leegstaande projecten.