Leegstandbeheer

Je weet dat de leegstand voor een langere periode zal zijn en je zoekt naar een beheermodel waarbij de directe kosten van de exploitatie zoveel mogelijk binnen de perken blijven. Het liefste breng je de exploitatiebegroting terug naar kostenneutraal. Wij helpen je daar graag bij met meerdere gebruiksmodellen!

Op basis van jouw persoonlijke visie, de cultuur van jouw organisatie en de belangen van de verschillende belanghebbenden werken wij in nauwe samenwerking met jou de beste leegstandbeheer-oplossing uit voor het betreffende project. Onze focus is daarbij te komen tot de meest duurzame en maatschappelijk verantwoorde beheervorm voor het leegstaande vastgoed.

Het gaat ons niet alleen om de financiële exploitatie van het pand, maar ook om de noodzakelijke maatschappelijke exploitatie. Immers de leegstand van het pand heeft effect op veel partijen in de straat, buurt, wijk en stad. Enerzijds biedt het mooie kansen om bij te dragen aan tijdelijk betaalbare woonoplossingen voor de mensen uit de wijk en stad, die niet snel genoeg kunnen doorstromen naar een huurwoning. Anderzijds is er een unieke mogelijkheid voor het maken van een maatschappelijke verbinding tussen het pand, de beschikbare ruimtes en de bewoners van de buurt, wijk en stad. Dit is een van de specialismen van Eendracht Vastgoedbeheer.

Onze aanpak en werkwijze zijn erop gericht een maatschappelijke cohesie met elkaar te realiseren.

Door een uitgebreide (risico)analyse van de (technische) staat van het te beheren object, jouw financiële eisen, de doelstellingen en de cultuur van jouw organisatie, de locatie van het vastgoed tot de maatschappelijk gewenste effecten in de straat, buurt of wijk, spreken we de prestatie-eisen af. Deze eisen worden op maandelijkse basis met jou geëvalueerd en waar nodig aangepast. Eendracht werkt met flexibele wooncontracten, zoals bijvoorbeeld de gebruiksovereenkomst, maar ook tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet of de tijdelijke verhuur op basis van de Wet Doorstroming Huurmarkt. Kort samengevat bieden al deze contracten juridisch geen huurbescherming aan de gebruiker en gelden er korte wederzijdse opzegtermijnen (vanaf 28 dagen bij de gebruiksovereenkomst en 3 maanden bij de tijdelijke verhuur). Hierdoor ben je als opdrachtgever er altijd van verzekerd weer snel over je vastgoed te kunnen beschikken. Graag merken wij op, dat je als tijdelijke bewoner verzekerd bent van lage gebruikskosten bij deze contractvormen, zodat je een goede kans krijgt om door te kunnen stromen naar een huurwoning en deze dan ook prima kunt betalen!